Home / Projecten / Zo Mooi Wonen, Zwijndrecht

Zo Mooi Wonen, Zwijndrecht

Mensen met een beperking hebben recht op een zinvol bestaan waarin zij voor zover mogelijk de eigen regie kunnen voeren op alle levensgebieden: wonen, zelfzorg, werk en vrije tijd. Het woonhuis “Zo Mooi Wonen”richt zich op het levensgebied “wonen“.

“Stichting Zo Mooi Wonen” streeft ernaar om voor de bewoners een veilige, vertrouwde en rustige leefomgeving te creëren, waar zij zich thuis voelen.

Bij “Zo Mooi Wonen” wordt uitgegaan van de hulpvraag van de bewoner, waarbij de mogelijkheden bepalend zijn voor de uitvoering. Elke bewoner heeft invloed op invulling van zijn/ haar wensen, kan zelf initiatieven ontplooien, krijgt de kans om uitdagingen aan te gaan en kan zijn/ haar ondersteuning actief vorm geven. Het netwerk van de bewoner wordt hierbij nauw betrokken. Bewoner, ouders en het team van “Zo Mooi Wonen” kijken met elkaar hoe de bewoner het beste – met ondersteuning – kan wonen en wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Vanuit een warme en open belangstelling fungeert de begeleiding als ondersteuner en creëert hiermee een thuis voor de bewoner. Het individueel opgestelde ondersteuningsplan geldt als leidraad voor de ondersteuning en begeleiding. De bejegening bij “Zo Mooi Wonen” is open, bewust, begripsvol en aandachtig. De bewoner krijgt eigen taken en verantwoordelijkheden aangeboden, waardoor hij/ zij succeservaringen op kan doen en zich verder kan ontplooien. Vertrouwen naar elkaar toe speelt hierbij een belangrijke rol.

Door een donatie van stichting MBZ is er een mooie grote trampoline en een elektrische barbecue aangeschaft

Top