Home / ANBI Status

ANBI Status

Stichting MBZ is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals: 

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Top