Home / Uw Aanvraag

Uw Aanvraag

Zoekt u een steuntje in de rug bij uw activiteit?

Stichting MBZ levert een financiële bijdrage aan projecten en activiteiten die:

 • Plaatsvinden in de Zwijndrechtse Waard (Zwijndrecht, Heerjansdam en/of Hendrik-Ido-Ambacht)
 • Op positieve wijze bijdragen aan de sociale of culturele samenleving
 • Geen winstoogmerk hebben
 • Maatschappelijk draagvlak hebben
 • Bij voorkeur bestemd zijn voor jongeren en/of jongvolwassenen

Voldoet uw project of activiteit hieraan? Dan kunt u MBZ vragen om een steuntje in de rug.

MBZ beoordeelt alleen concrete aanvragen en betaalt uw factuur. 

Kijk HIER voor voorbeelden van eerdere toekenningen.

U vraagt een bijdrage aan door het AANMELDFORMULIER volledig in te vullen en samen met uw  PROJECTBEGROTING  op te sturen naar Stichting MBZ.

Indien u van toepassing stuurt u daarbij het UITTREKSEL VAN DE KvK mee.

LET OP! 

Onvolledige of onjuist aangeleverde aanvragen worden niet in behandeling genomen

Houd hier rekening mee

 • Het bestuur vergadert 1x per twee maanden over de ingediende aanvragen. Aanvragen die worden ontvangen in de week voorafgaande aan de vergadering worden behandeld in de volgende vergadering.
 • Binnen een week na de vergadering ontvangt u het besluit op uw aanvraag.
 • Toezeggingen worden uitgekeerd door betaling van de factu(u)r(en).
 • U presenteert Stichting MBZ in de uitingen rondom uw activiteit. U ontvangt van MBZ hiervoor het logo en een basistekst.
 • Stichting MBZ ontvangt van u een afschrift van de communicatie-uiting(en).
 • Na afloop levert u MBZ een kort* verslag aan met foto’s over uw activiteit. MBZ plaatst deze op website https://www.stmbz.nl/

*rond 150 woorden


AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor de beoordeling van uw aanvraag hebben wij uw gegevens nodig. Door het invullen van het aanmeldformulier gaat u er mee akkoord dat we uw gegevens checken bij de Kamer van Koophandel. Stichting MBZ bewaart uw gegevens om contact met u te kunnen onderhouden over uw aanvraag. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk; deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Top