Home / Uw Project

Uw Project

Organiseert uw vereniging of stichting een project of activiteit waarvoor u een steuntje in de rug kunt gebruiken? Stichting MBZ kan u wellicht helpen!

Stichting MBZ steunt projecten en activiteiten die:

  • Plaatsvinden in de Zwijndrechtse Waard, dus in Zwijndrecht, Heerjansdam en/of Hendrik-Ido-Ambacht
  • Op positieve wijze bijdragen aan de sociale of culturele samenleving
  • Maatschappelijk draagvlak hebben
  • Bij voorkeur bestemd zijn voor jongeren en/of jongvolwassenen

Voldoet uw project of activiteit hieraan? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de Stichting MBZ. Een steuntje in de rug betekent dat de Stichting MBZ bij toekenning een concreet onderdeel van uw project of activiteit betaalt op basis van de factuur die de stichting van u ontvangt. Een concreet onderdeel is bijvoorbeeld een muziekinstallatie, kleding of materiaal. Kijk HIER voor eerdere toekenningen.

Uw project of activiteit kunt u aanmelden door het volledig ingevulde AANMELDFORMULIER samen met het UITTREKSEL VAN DE KvK en de PROJECTBEGROTING te sturen naar Stichting MBZ. 

AANVRAGEN DIE NIET OP DE JUISTE MANIER WORDEN INGELEVERD NEMEN WIJ NIET IN BEHANDELING.

AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en MBZ.

Natuurlijk houden ook wij rekening met deze nieuwe wet, maar voor het beoordelen van alle aanvragen op juistheid hebben wij wel gegevens nodig. Door het invullen van dit aanmeldformulier gaat u er mee akkoord dat we uw gegevens checken bij de Kamer van Koophandel. Stichting MBZ bewaard uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen over uw aanvraag. Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en ze niet anders gebruiken dan voor uw donatieaanvraag.

  • Het bestuur komt 1X per twee maanden bij elkaar om te vergaderen over de ingediende projectaanvragen, in  de laatste week voorafgaande aan de vergadering worden worden er géén nieuwe aanvragen meer behandeld. Die aanvragen schuiven dan door naar de volgende vergadering.
  • Als een project of activiteit geheel of gedeeltelijk is goedgekeurd, ontvangt u de financiële ondersteuning op basis van de factuur die u aan ons doet toekomen. Wij betalen de factuur voor u.
  • Als tegenprestatie zorgt u voor het vermelden van de Stichting MBZ rondom uw project of activiteit. U ontvangt van ons hiervoor het logo en een basistekst.
  • Stichting MBZ ontvangt van u een afschrift van de communicatie-uiting(en).
  • U schrijft een verslagje over de activiteit en stuurt ons hiervan ook een aantal foto’s toe. Het verslag en de foto’s plaatsen we op de website van stichting MBZ.
Top