Home / Projecten / DGSG Walburg College, Zwijndrecht

DGSG Walburg College, Zwijndrecht

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is er voor scholen die aandacht willen schenken aan de preventie van alcohol, tabak en drugs. DGSG bestaat al meer dan 20 jaar en is ontwikkeld door het Trimbos-instituut. De kracht van DGSG is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.

Dealen op het schoolplein. Leerlingen onder invloed in de klas. Wel of geen alcoholgebruik bij schoolfeesten. Als school kom je voor verschillende vraagstukken en problemen te staan rondom alcohol, tabak en drugs. De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) kan deze vraagstukken niet allemaal oplossen. Wel helpt DGSG de school zich zo goed mogelijk voor te bereiden op incidenten en bij het opzetten van een gedegen schoolbeleid. Dit gebeurt door:

leerlingen voorlichtingslessen te geven,
ouders te betrekken,
duidelijke beleid te maken en regels te stellen en
de juiste zorg te bieden aan leerlingen met problematisch gebruik.
De gezonde school en genotsmiddelen is een project van twee jaar er worden trainingen gegeven aan schoolpersoneel en medewerking verlenen aan een ouderavonden. Voor leerlingen is er wekelijks een spreekuur waar zij terecht kunnen met al hun vragen en problemen.

Dit project wordt op het Walburg College uitgevoerd door Youz. Youz biedt advies en behandeling aan jongeren tot en met 23 jaar die vragen hebben of problemen ondervinden in de omgang met middelen of gok- of gamegedrag. Youz is er ook voor de ouders en/of opvoeders. Het gehele project wordt mogelijk gemaakt door stichting MBZ.

Top