Home / Projecten / OnderwijsRoute en betekenisvol leren, Zwijndrecht

OnderwijsRoute en betekenisvol leren, Zwijndrecht

In maart vond alweer voor de 7e keer in Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht de OnderwijsRoute plaats.

Dit jaar namen in totaal ruim 300 leerlingen van leerjaar 1 en 2 van het VMBO van DevelsteinCollege, Walburg College en LOKET deel aan de OnderwijsRoute.

In groepjes van rond de 10 leerlingen bezochten ze op een ochtend twee verschillende bedrijven en/of instellingen in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. In totaal hebben rond 30 organisaties 1 tot wel 4 groepen leerlingen ontvangen.

De directeur van VMBO-school LOKET in Zwijndrecht vertelt waarom het belangrijk is dat de leerlingen van het VMBO hieraan mee doen.

Belangrijke taak

‘Aan het einde van de tweede klas moeten de leerlingen hun sector kiezen. Als je 14 jaar bent, is dat erg moeilijk. Waar haal je de informatie vandaan om tot een onderbouwde keuze te komen. De beroepswereld verandert snel, veel leerlingen weten niet wat er bij bepaalde bedrijven gebeurt, en wat de werkzaamheden van medewerkers zijn. Voor heel veel leerlingen zijn bedrijven alleen van buiten bekend en in veel gevallen alleen als “grote grijze dozen”.

Wat bedrijven doen of produceren is nauwelijks meer zichtbaar in het straatbeeld.

Tijdens een OnderwijsRoute komen leerlingen achter de voordeur en kunnen binnen kijken bij bedrijven.

Rondkijken, vragen stellen en ervaren waar een beroep om draait, is waar het om gaat.

Wanneer leerlingen een beroep gezien hebben dat ze graag uit zouden willen oefenen, zijn ze veelal gemotiveerder om hun VMBO-diploma te halen’.

 ‘Een OnderwijsRoute past precies binnen het concept van Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB). Voor en na het bezoek wordt er in school aandacht aan de ervaringen besteed’.

Doelstelling/opbrengst

Leerlingen krijgen meer gevoel bij de bezochte sectoren van de arbeidsmarkt en de daarin aanwezige werkzaamheden en mogelijkheden. Zij maken op basis daarvan een betere (profiel)keuze voor het vervolg van hun opleiding. Dit leidt tot minder voortijdige uitval later in hun traject.

Organisatie

Voor een succesvolle OnderwijsRoute blijkt het van belang dat de OnderwijsRoute op een schooldag plaatsvindt en dat voor deze leerlingen aansprekende bedrijven geworven worden om mee te doen.

Deelnemende bedrijven profileren zich via www.onderwijsroute.nl en leerlingen mogen 2 bedrijven aangeven die zij willen bezoeken.

Vanwege veiligheid en een vlotte afwikkeling wordt het vervoer geregeld met bussen.

Voor een bedrijf vraagt het in de meeste gevallen 2x een uur op een ochtend om de leerlingen te ontvangen.

Bezoek

Leerlingen krijgen tijdens een bezoek informatie over het bedrijf zelf en informatie over (baan- en opleidings)mogelijkheden binnen de sector.

Een rondleiding door het bedrijf maakt het werk zichtbaar en bij steeds meer bedrijven is er een doe-activiteit voor de leerlingen georganiseerd.

ReactiesOp basis van de eerste reacties was ook deze editie weer een succes. Bij leerlingen en begeleiders waren positieve geluiden te horen.

Alle organisaties zijn bedankt voor hun bijdrage en ook in de reacties op de verzonden enquêtes wordt het positieve beeld door de bedrijven bevestigd.

De OnderwijsRoute werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Zwijndrecht en Stichting MBZ. Konekto heeft de OnderwijsRoutes georganiseerd.

Top