Home / Projecten / Kanjers in de Keuken (KIK)

Kanjers in de Keuken (KIK)

Actief meedoen in de samenleving is voor iedereen van groot belang. Dit geldt ook voor jongeren met ernstige motorische en/of meervoudige beperkingen.
Bakken en koken zijn activiteiten die zich bij uitstek lenen voor het vergroten van de participatie van jongeren met ernstige motorische of meervoudige handicaps. Eten en drinken heeft een symbolische betekenis. Het gaat om meer dan voeding. Eten en drinken verwijst naar het leven van mensen en ook naar het samen leven (Vossen, 2006). Ook al kunnen jongeren door hun handicap niet of nauwelijks zelf eten, dan nog blijft die symboliek overeind.v

Project KIK
Met het project ‘Krachtpatsers In de Keuken’ (KIK) willen we inspelen op bovenstaande situatie door het bieden van tips en handvatten aan professionals en ouders/verzorgers om kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar met ernstige motorische of meervoudige beperkingen op een actieve en positieve manier te betrekken bij bak- en kookactiviteiten.
Het project KIK is onderdeel van de campagne ‘Ik ga EMB!’ van Stichting In Actie. Meer informatie over deze campagne staat in bijlage 1. Om een voorstelling te krijgen van het actief betrekken van de doelgroep in de keuken is hieronder een link te vinden naar het promotiefilmpje ‘Yrsa bakt met drie sterren kok’ dat in het kader van de campagne ‘Ik ga EMB!’ van Stichting In Actie is gemaakt:

Een donatie van stichting MBZ maakt het mede mogelijk om dit kookboek te realiseren.

Top